Who are we?

Even voorstellen: Wij zijn de FLO-commissie 2017-2018! | Let's introduce ourselves: We're the Faculty Career Orientation Day Committee 2017-2018!
Omslag foto FLO
Sietske Couperus | Voorzitter | President
Siets FB
Ik ben Sietske Couperus, 22 jaar oud en ben met mijn vierde jaar Politicologie: Internationale Betrekkingen en Organisaties bezig. Dit jaar zal ik de functie van Voorzitter in de FLO-commissie bekleden, wat inhoudt dat ik vooral het overzicht binnen de commissie behoud. Ook verzorg ik de wekelijkse interne agenda’s, de maandelijkse externe nieuwsbrieven, onderhoud ik contact met de studieverenigingen en de FSW en ben ik verantwoordelijk voor de openingsspreker. Ik heb gekozen om deel te nemen aan de FLO-commissie omdat ik zelf ook nog helemaal niet weet wat ik later met mijn studie wil doen. De sociale wetenschappen zijn ontzettend breed en aan de ene kant zijn de keuzes eindeloos, aan de andere kant is de banenmarkt maar beperkt. Om mijn medestudenten hierbij te kunnen helpen is de organisatie van de FLO-dag op dinsdag 6 maart 2018 een absolute must! Alvast één tip: kies uiteindelijk wat jij zelf heel erg leuk vindt en neem van mij aan dat je er dan vanzelf succesvol in zult worden. Luister niet te veel naar anderen en ga het werkveld verkennen binnen jouw eigen interesses. Tot snel!    
                                                                                                        

 

I am Sietske Couperus, 22 years old and currently a fourth year student of Political Science: International Relations and Organizations. I will be the President of the FLO-committee this year, what implies that I will make sure that the committee is working productively. Also, I will take care of the weekly internal agendas, the monthly external newsletters, contact between the study-associations and the FSW and I will be responsible for the opening speaker. I choose to take part of the FLO-committee because I am not sure what I want to do after I graduate. The Social Sciences are extremely broad. On one side the options are endless, but on the other side the job market is very limited. To help my fellow students with these dilemmas, the organization of the FLO-day on Tuesday March 6 is an absolute must! I already have one tip for you: choose eventually what you enjoy doing. If you do something that you really love and enjoy, take it from me that you will succeed. Don’t listen to others and explore your options inside your own field of interests. See you soon!
   
 

 

 

Laura Ludwig | Secretaris | Secretary
Lau FB
Hallo! Mijn naam is Laura Ludwig, ik ben 21 jaar oud en woon in Leiden. Ik ben derdejaars IBO en eerstejaars Rechtsgeleerdheid studente. Mijn functie in de FLO-commissie is secretaris, tot mijn taken behoren o.a. het organiseren van de informatiemarkt en het regelen van een interessante hoofdspreker. De FLO-dag zal voor studenten een nuttige ervaring zijn, aangezien er bedrijven komen die waardevol zijn voor zowel naast je studie als na je studie. Daarnaast biedt de FLO-dag een groot scala aan lezingen en workshops die van belang zijn voor elke studie van de Faculteit Sociale Wetenschappen. Door middel van de FLO-dag kunnen studenten in aanraking komen met onderwerpen en vakgebieden waarvoor zij interesse hebben, welke wellicht nu nog volledig onbekend voor hen zijn. Ons doel is dat aan het einde van de FLO-dag studenten het gevoel hebben dat zij nieuwe inzichten en mogelijkheden hebben bereikt betreffende hun carrièrepad. Ik hoop je te zien op 6 maart!         
                                                                                                   

 

Hi! My name is Laura Ludwig. I'm 21 years old and I live in Leiden. I'm currently in my third year of IBO and my first year of Law. At the FLO-committee, I am Secretary. My responsibilities include organizing the information market and providing an interesting head speaker. The FLO-day will be a useful experience for students, since the companies that will be present are valuable during your study as well as after your study. Furthermore, the FLO-day offers a large collection of readings and workshops, significant for every study of the Faculty of Social Sciences. Through the FLO-day students can get in touch with subjects and fields of expertise they are interested in and which they might not be familiar with yet. Our goal is that, by the end of the FLO-day, students will feel as though they have acquired new insights and possibilities concerning their career paths. I hope to see you the 6th of March!

 

 

 

Myrthe de Vos | Penningmeester | Treasurer
Commissiefoto Myrthe
Ik ben Myrthe, 22 jaar en 4e-jaars psychologiestudente. In de FLO-commissie zal ik de functie van Penningmeester vervullen. Mijn opleiding psychologie is interessant, maar ook erg breed. Dat maakt dat ik het soms moeilijk vind om een keuze te maken in wat ik later echt wil en om te weten welke verschillende opties er zijn. Er wordt niet altijd een link gelegd tussen theorie en praktijk, daarom is het belangrijk om zelf actie te ondernemen. Gelukkig is er de FLO-dag, waar je op onderzoek uit kan gaan, connecties kan leggen en mogelijkheden kan creëren. Bereid jezelf voor op de toekomst door mee te doen aan onze workshops, verdiep je in het werkveld bij onze lezingen en leg contact met bedrijven tijdens onze informatiemarkt en borrel. Lijkt dit je interessant? Kom dan naar de FLO-dag op dinsdag 6 maart!                                                                                                              

 

I’m Myrthe, 22 years old and a fourth-year psychology student. I am the Treasurer of the FLO-committee. In my opinion, the psychology study program is very interesting, but also very wide. For this reason it is sometimes difficult for me to decide what I would like to do in the future and what kinds of jobs I can do. In my study program, there is not always a link between theory and practice. Therefore it is important to take action yourself. Fortunately there is the FLO-day where you can explore options in the work field, make connections and create possibilities. Prepare yourself for the future by taking part in our workshops, learn more about your work field during our lectures and develop your network on our information market. Are you interested? Visit the FLO-day on Tuesday, March 6th
   

 

 

 

Sylvia Keus | Assessor Sprekers | Assessor Lecturers
Commissiefoto Sylvia
Mijn naam is Sylvia Keus, ik ben 21 jaar en derdejaars Pedagogiekstudent. Naast mijn studie zal ik me dit jaar bezig houden als Assessor Sprekers van de FLO-commissie. Dit wil zeggen dat ik mij vooral bezig zal houden met de lezingen die op de FLO-dag gegeven zullen worden en zal zorgen dat het werkveld van alle vier de studies vertegenwoordigd zal zijn. Mijn doel is de bezoekers van de FLO-dag een beter beeld te geven van wat er na het studeren te doen is en ze te inspireren om naar die dromen toe te werken. Hoewel er in de studie veel gepraat wordt over het werkveld, kan het lastig zijn om hiervan een reëel beeld te scheppen. Op de FLO-dag kan je echter in gesprek gaan met mensen uit het werkveld, om te ontdekken wat jou drijft en waar jij heen zou willen werken. Explore, connect, create! 

 

My name is Sylvia Keus, I’m 21 years old and third-year Child and Educational Science student. Besides my study, I will fulfill the role of Assessor Lectures in the FLO-committee. This means that I will mainly focus on the lectures that will be given on the FLO-day and will ensure that the work field of all four studies will be represented. My goal is to give FLO-day visitors a better idea of what to do after studying and to inspire them to work on those dreams. Although much is spoken about the work field during the study, it can be difficult to create a real image. However, on the FLO-day, you can talk to people from the work field, to discover what drives you and what your goals are. Explore, connect, create!

 

 

 

  
  Lotte Verhoeven | Assessor Workshops | Assessor Workshops
Commissiefoto Lotte
Mijn naam is Lotte Verhoeven, 21 jaar en ik start dit collegejaar met de master Social & Organisational Psychology. Daarnaast zal ik dit jaar actief zijn als Assessor Workshops binnen de FLO-commissie. Dit houdt in dat ik verantwoordelijk ben voor het binnenhalen van interessante en leerzame workshops voor op de FLO-dag. Denk hierbij aan tips rondom solliciteren, LinkedIn, motivatiebrieven en je CV. Tijdens mijn bachelor Psychologie is er veel aandacht besteed aan de mogelijkheden na je opleiding. Hierbij heb ik gemerkt dat je hier het beste beeld van krijgt door mensen uit het werkveld te spreken en vragen te stellen over hun loopbaan. Zie jij door de bomen het bos niet meer? Dan is de FLO-dag voor jou de uitgelezen kans om je verder te oriënteren en weer wat dichter bij het antwoord van die grote vraag te komen “Wat zijn mijn mogelijkheden?” Dus schrijf je snel in, want: Explore, Connect and Create….. 

 

My name is Lotte Verhoeven, I am 21 years old and currently doing my masters in Social and Organisational Psychology. Next to my study, I will be active as Assessor Workshops within the FLO-committee. This means that I will be responsible for arranging interesting and instructive workshops for our annual FLO-day, including application skills, how to use LinkedIn and how to write motivation letters and a CV. During my bachelors Psychology, different job possibilities were discussed. I noticed that the best way to find out what you like is engage in conversations with professionals and to ask questions about their careers. Are you overwhelmed by your options? Then, the FLO-day is your best opportunity to orientate yourself and to get an answer on that big question “What are my possibilities?” So sign up soon, because: Explore, Connect and Create….
 

 

 

 

 Mara Nagtegaal Assessor Promotie| Assessor Promotion
Foto MaraMijn naam is Mara Nagtegaal en ik ben 21 jaar oud. Op dit moment volg ik de master Forensische Gezinspedagogiek. Binnen de FLO-commissie ben ik Assessor Promotie en is het mijn taak om de social media en de website te onderhouden, zodat iedereen hopelijk up-to-date blijft over de FLO-dag! De FLO-dag biedt voor iedereen de mogelijkheid om erachter te komen wat je na je studie wel of juist niet wilt doen. In een wereld vol kansen en mogelijkheden is het volgens mij van belang om dit zorgvuldig uit te zoeken. Als je daar nog niet aan toe bent, kun je ook je CV laten checken of kijken wat er tijdens je studie al mogelijk is om je carrière een boost te geven. Dus explore je mogelijkheden, connect op de FLO-dag met mensen uit het werkveld en create je eigen toekomst!

 

My name is Mara Nagtegaal and I’m 21 years old. At this moment I’m a master student in Education and Child studies, specialised in Forensic Family Studies. I fulfill the role as Assessor Promotion, so it’s my task to maintain the social media and the website. Hopefully everyone remains up-to-date about the FLO-day this way! The FLO-day is a possibility for everyone to investigate what they want or don’t want to do after their study. In my opinion, this is important to know in this world full of opportunities and possibilities. If you have nog progressed that far in your study, there is also the opportunity to get your CV checked or have a look at what is possible during your study to boost your carreer. So explore your possibilities, connect at the FLO-day with people from the workfield and create your own future!