Faculteit Sociale Wetenschappen Leiden

8 maart 2017

FACULTAIRE LOOPBAAN

ORIËNTATIEDAG

Ben jij een student aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen en ben jij  benieuwd naar de mogelijkheden in jouw vakgebied?

 

Faculty of Social and Behavioral Sciences

  

March 8 2017

 FACULTY CAREER

ORIËNTATION DAY

Are you a student at the Faculty of Social and Behavioural Sciences and are you curious about the possibilities in your field of study?