Psychology

Dyslexie en nu... onderzoek en behandeling bij het RID (2)

Bedrijf: RID
Sprekers: Dietske de Ridder en Annelies Maddox

Studie: Pedagogische Wetenschappen en Psychologie
Tijd: 14.30 - 15.30

Registratiecode: L17

Emma is onvoldoende in staat om het leestempo van de klas bij te benen. Ze gaat het lezen daarom ontwijken. De leerkracht van Emma ziet aanwijzingen voor dyslexie. Ze adviseert Emma’s ouders om verder onderzoek te laten doen. Het RID is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van kinderen met dyslexie. Hier kunnen ze meer vertellen over de oorzaak van de lees- en spellingsproblemen.

De basis van het lezen en spellen is de letter-klankkoppeling. Bij kinderen met dyslexie wordt er in de hersenen geen goede koppeling gemaakt tussen klanken en letters. Hierdoor hebben zij moeite met het nauwkeurig en vlot lezen en spellen. Wanneer dyslexie wordt vastgesteld kan Emma een behandeling volgen waarbij de letter-klankkoppelingen en spellingregels worden getraind.