Political Science

Als wij niets doen, wie dan?

Bedrijf: Ministerie van Defensie
Spreker: Yeb-Jan Joustra

Studie: Politicologie
Tijd: 09.30 - 10.30

Registratiecode: L03

“Als wij niets doen, wie dan” is de titel van de lezing die wordt gehouden door Majoor (R) Yeb-Jan Joustra. Als dienstplichtig militair werd hij op 23 jarige leeftijd als lid van UNIFIL ruim 6 maanden uitgezonden naar Libanon en maakte daar deel uit van Dutch Batt. Een lezing die in gaat op ‘Vrijheid, Vrede en Veiligheid’; een gedeelde verantwoordelijkheid voor ons allen. Actueel, gezien vele ontwikkelingen, spanningen zowel binnen, alsook op vele plaatsen buiten Nederland plaatsvinden.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden, dilemma’s en impact deelt Yeb-Jan ervaringen; interactief en beeldend. Wat betekent het ook vandaag, voor veelal jonge militairen, jonge mensen om ingezet te worden in het buitenland vaak onder bijzondere omstandigheden?