Information Market

Agathon

For English, see below!

Agathon is een landelijk werkend netwerkbedrijf van coaches en adviseurs. Ieder van ons verbindt zijn persoonlijke missie met de missie van Agathon. Verscheidenheid én eenheid! Wij zijn een lerend bedrijf. Agathon is gespecialiseerd in het voorbereiden van starters op de arbeidsmarkt.

 

Agathon is a nationwide operating network company of coaches and advisers. Each of us connects his or her personal goal to the mission of Agathon. Diversity and unity! Agathon is specialised in preparing starters for the labor market.