Information Market

Prodeba

Prodeba biedt ontwikkelingsgerichte begeleiding aan kinderen en jongvolwassenen met een ontwikkelingsstoornis (o.a. ADHD, autisme, angst- en gedragsstoornissen) in de leeftijd van 0 tot 35 jaar. Wij bieden (gespecialiseerde) individuele begeleiding, intensieve groepsbegeleiding en beschermd wonen (18+). Prodeba biedt zorg op maat.

Voor studenten de ideale manier om studie gerelateerde werkervaring op te doen!