Information Market

LUGO

The Leiden University Green Office provides a place where students and staff cooperate to support the sustainable development of our university. Furthermore we try to offer sustainable alternatives for university operations, like waste separation or more sustainable food options in the cafetaria. In the month January we won the Funky Phone Challenge. This is a competition between different education institutes to collect as many old cellphones in order to recycle them in a proper way. We also organize various events for students and staff in order to increase the knowledge and awareness of sustainability. A few examples of these events are documentary nights, lunch lectures and a symposium.

Het Leiden University Green Office is een plaats waar studenten en medewerkers samenwerken aan de duurzame ontwikkeling van de universiteit. Daarnaast proberen we om duurzame alternatieven voor de bedrijfsvoering binnen de universiteit aan te bieden, zoals afvalscheiding of duurzamere voedselopties in de cafetaria. In de maand Januari hebben we de Funky Phone Challenge gewonnen. Dit is een competitie tussen verschillende onderwijsinstellingen om zoveel mogelijk oude mobiele telefoons in te zamelen en op de juiste manier te recyclen. We organiseren ook verschillende events voor studenten en medewerkers om de kennis en bewustwording met betrekking tot duurzaamheid te vergroten. Een paar voorbeelden van events zijn documentaire avonden, lunch lezingen en een symposium.